ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για την αποστολή οποιουδήποτε προϊόντος , πρέπει να προηγηθεί η εξόφληση του , με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας μας.

Το κόστος της αποστολής επιβαρύνει τον πελάτη.