ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ & ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Για την αποστολή οποιουδήποτε προϊόντος , πρέπει να προηγηθεί η εξόφληση του , με καταβολή του αντίστοιχου ποσού στον λογαριασμό όψεως της εταιρίας μας.

Το κόστος της αποστολής εξαρτάται από τον όγκο και το βάρος της και επιβαρύνει τον πελάτη / παραλήπτη .

Η αποστολή γίνεται με ταχυμεταφορική εταιρία που συνεργάζεται η εταιρία μας ή με εταιρία που επιθυμεί ή συνεργάζεται ο πελάτης μας.